ലിം.ഗ ബലത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമാത്രം

പുരുഷന്മാർ ഏകദേശം 50% ആൾക്കാരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാന കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 50 ശതമാനം ആണുങ്ങൾ ഇത് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും 50 20% പേരും മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ തേടാറുണ്ട്. പലരും പല ഭാര്യമാരുടെയും നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് പോലും വരുന്നത്.

   
"

എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാസ്റ്റർബേഷൻ സംഗതി മൂലം ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോടും പറയാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ബലക്കുറവ് രണ്ടമത്തെ ശീക്രസ്കലനം ആളുകൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ വഴിയും ഡിപ്രഷൻ എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക നമ്മൾ ആരോടും പറയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ആവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ഒരു അപകർഷതാബോധവും ഉള്ള പ്രയാസവും അങ്ങനെ പല അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മളിൽ വന്ന് നിറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരെ എത്താറുണ്ട് വരികയും എന്തോ സംഭവിച്ച പോലെ അതിവികരമായ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ പല അസ്വസ്ഥതകളും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇലക്ഷണങ്ങളും പെടുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരു പരിഹാരവും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *