നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്യാസ് പുറത്ത് പോവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പല പേരിലാണ് പറയാ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മൂല കാരണത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല എരിവുള്ള കറികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും.

   
"

സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വയറ്റിനകത്ത് വരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിറ്റി ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒക്കെ വരുന്ന പല മരുന്നുകൾ ഒക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ട ആസിഡിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ വേർസായ ആൾക്കാരെ പലരെയും അതിനുശേഷം വന്നു.

കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുകനമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച വിർക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്യാസ് പലസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന മുകളിലേക്ക് വരുന്നു നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഭാരം എടുത്ത് വെച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *