ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് 4 കിലോ വരെ കുറയാനായി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ

ആളുകള് മുട്ടുവേദന ജോയിൻസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉന്മേഷക്കുറവ് ക്ഷീണം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് ആണ്. ചില നമ്മുടെ എനർജി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡീസ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് സാധാരണ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും കൂടി കഴിച്ചായിരുന്നത് നൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

   
"

വെയിറ്റ് കുറയണം വണ്ണം കുറയണം ക്ഷീണം മാറണം ജോയ്സിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളു കുറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരും തൈറോയിഡിസത്തിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഉള്ളവർ രാത്രിയില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെരുക്ക് വരട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പേരി ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ചത് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു വരിക തന്നെ ചെയ്യും. അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപ്പേരിയും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് പീസ് മാത്രം മതിയാവും അതിൻറെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുട്ട ഉടച്ച് ഒഴിക്കുക ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം കണ്ടു വരും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *