കൊഴുപ്പ് കുറയാനായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്

രോഗികൾ വരുമ്പോൾ കോമൺ പറയുന്ന കുറച്ചു കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഈ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതിന് വെറുമൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം മാത്രം അയാൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ആരും ഒരു രോഗമായി കരുതുന്നില്ല നമ്മുടെ മാറുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയും.

   
"

മാറുന്ന ഭക്ഷണം ഇനിയും തന്നെയാണ് കാരണം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം കണക്കാക്കുന്നത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 23 വരെ നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം നോർമലാണ് 23 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 30 കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് 35ൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നാല്പതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് ത്രീയുമാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീര ഭാരം കൂടുന്നത് നോക്കാം.

അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് മാറുന്ന ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണരീതിയും തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ചോക്ലേറ്റ് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിലും ഒരു 30 ശതമാനം മുൻപത്തേക്കാൾ ശരീരഭാരം കൂടിയവരാണ് മുൻപത്തെ കാലത്ത് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടുവന്നാൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *