വായനാറ്റം മാറാനായി ചെയ്യേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം

എത്ര നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്താലും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും എന്നാലും എൻറെ വായിൽ അതായത് ദുർഗന്ധമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഡെൻ്റ്സ്റ്റ്റ് കാണിച്ചു അതേപോലെ സുഗർ ഫ്രീ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ജീരകം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പല രീതിയിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും എന്റെ വായിലെ സ്മേൽ മാറുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അതേപോലെ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു.

   
"

ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും നന്നായി ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ വായയിൽ സ്മെല്ല് വരുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും വയനാറ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പ്രശ്നം ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാണ്.

ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കാര്യം വരത്തില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷേ റീസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ മലമുറികി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറയുന്നതിന് മലമുറികി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ പല രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അസുഖങ്ങളും വരാറുണ്ട്. ആ നമ്മുടെ വൻകടലില് വീണ്ടും ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും അതായത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും അധികം പുറത്തേക്ക് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടൻസ് എല്ലാം വലിച്ചു എടുക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *