നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ നോർമൽ ആവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുവാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസും ഇത് ഇന്ന് പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ടൈപ്പ് കണ്ണിന് ആണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

   
"

അത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ഫാമിലി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഷുഗറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 75% ചാൻസുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമായിരിക്കും. ഇതുവരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ അസിസ്റ്റൻറ് ആയിട്ട് വരാം അവർക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം ഭക്ഷണക്രമം ആണ്.

എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കണം അതുപോലെതന്നെ സമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഏഴുമണിക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴുമണിക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ഷുഗറിന് ലെവൽ കുറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/PC6uhB87B1g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *