ഉന്മേഷക്കുറവിനുള്ള ഒരേയൊരു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശരിക്കും പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതിരോധശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിക്കേണ്ട ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്.

   
"

പ്രവർത്തനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആന്റിജൻസ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈറസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ചെറിയൊരു ഡസ്റ്റ് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിലർക്ക് ചില ചെടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പോളിംഗ് പോലും കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്.

ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരെ അധികം ശീലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഉറങ്ങി കാലത്ത് ഉറങ്ങി എപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഏതൊരു പ്രായക്കാരനാണെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിലും മുതിർന്ന ആണെങ്കിലും ഒരു 20 25 വയസ്സുള്ള പ്രായക്കാരനാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രതിരോധശേഷി പ്രതിരോധശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാതെ സമയത്താണ് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *