നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആക്കി എടുക്കാം

നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ ആരോഗ്യം പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻറെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് പല രോഗികളും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല.

   
"

250 മുകളിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാര് വരാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻറെ പുറകിലുള്ള ഒരു സത്യം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു മിത്താണ് അത് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുക ശരിക്കും പറയുക ഒരു പരിഭ്രമം ഒരു കാരണവശാലും.

കൊളസ്ട്രോൾ അധികമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം പുതിയ എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻറെ ആരോഗ്യവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് സസ്നകളുടെ ആയുസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ജീവിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി വർദ്ധിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് അവര് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കൽ നിൽക്കുന്നത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/oDDNNrolpCY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *