നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കറുപ്പ് നിറം വരുന്നതിന്റെ കാരണം പരിഹാരവും

ചില സ്ത്രീകളുടെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുഖത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കറുപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ ഇനി കണ്ടു വരാനും പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10% കാണാറുള്ളൂ സ്ത്രീകളിലേക്ക് 90% സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത്.

   
"

രണ്ടുമൂന്നു പ്രഗ്നൻസി ചില ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തയും രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും. അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓരോ കോശങ്ങളിലായി അറിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും കളർ വരുന്നത് ടൈമിലാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണിന്റെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാസ്കോപ്പ് പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

അതുപോലെ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരുകാരണം പറയുന്നതാണ് അമിതമായി സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെയില് കൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം കണ്ടു വരാറുണ്ട്. മുഖത്തിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ആയിട്ട് ആരെയും കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നു ചെറിയ തരത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉള്ള ഒരു ഡോട്ട് ആയിരിക്കും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ശേഷം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *