നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് മാറ്റിയെടുക്കാം

ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത് കാരണം ഈസ്ര ജെൻ ഹോർമോൺ വരുന്ന കുറച്ച് തകരാറുകൾ ഗ്രന്ഥിയിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 90% കേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കാരണം.

   
"

അതിൽ നിന്നും വരുന്ന കുറച്ചു വിഷാംശങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കാരണം വരുന്ന കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കോശങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ തിരിയുന്ന കോശങ്ങളായി മാറുന്നത് അവിടെ വരുന്ന കുറച്ചു തകരാറുകൾ കാണാറുള്ളത്.

അല്ലെങ്കിൽ വാതസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഫോറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് അതിൽ നിന്നും രൂപ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപത്തിലോട്ട് മാറുന്നത് വളരെ സുപ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിത്തം എന്നത്.പിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളിൽ ഫോം ആയതിനുശേഷം ഗോൾഡ് ബ്ലാഡർ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/zWGV7743BnY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *