നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ കാലുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

അതാണ് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആദ്യം ഒരു വയലറ്റ് കളറിന്റെ സ്പോട്ടുകൾ വന്നപോലെ വരും ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങളൊക്കെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും മൊത്തത്തോടെ ഒരു കറുപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറി വരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഞരമ്പ് തടിച്ച് വരുന്നതും രണ്ട് നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാകുന്നതും പക്ഷേ ഒരു 40% ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറർനൽ ആയിട്ടുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ തന്നെയാണ്.

   
"

ആളുകൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കളർ ചേഞ്ച് ആദ്യം ആകുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞ് അത് ചൊറിയുകയും പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഞരമ്പ് തടിച്ചു വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം കട്ട കട്ടയായി കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന രക്തമാണ് നമുക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും രക്തം കടത്തിവിടാതെ ഇരിക്കുകയും അവിടെ ഇരിക്കുന്നതോറും നമ്മുടെ ഞരമ്പിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഞരമ്പ് തടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചിലവഴിയിൽ അത് കാണാതെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സിമറ്റംസ് മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *