ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്

ഒട്ടുമിക്ക പേഷ്യൻസിന്റെ ഒരു പരാതിയാണ് ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു രക്ത പരിശോധനയായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ അവരെ ചെയ്തു ഒരുപാട് സ്കാനിംഗ് ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവർക്ക് അതിൻറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വേദന വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

   
"

ഇത് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ക്രോണിക് സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ പേശികളില് അതായത് മസിൽ വരുന്ന വേദനയാണ് ഇത് കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയായി ചിലർക്ക് വരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രഷർ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അതായത് തലയോട്ടിയുടെ പുറകിലായിട്ട് കഴുത്തിന് ചുറ്റും ചില പ്രഷർ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്.

ഇവിടെയൊക്കെ ഡോക്ടർസ് പ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് 18 പ്രഷർ പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ഇടുപ്പ് കഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈബ്രോമയാൾജിയ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *