നമ്മുടെ വയറിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് ചിലവഴികൾ

പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആശുപത്രികളിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് തലവേദന ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ആങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടാതെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് ചികിത്സ ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടുവരുന്നത്.

   
"

ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാലും പക്ഷേ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് മൈക്രോ ബയോ പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയില് ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉള്ളത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവും ആരോഗ്യം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കുറച്ചുനാളുകൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടുമൂന്നു വയസ്സുള്ള മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു പൂർണ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.

അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്പെക്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ചില് പറയുന്ന രീതിയിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കുട്ടികളിലെ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ അതേപോലെതന്നെ മോഷൻ പോകത്തില്ല ഒരാഴ്ചയായാലും മോശം പോകാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടീഷന് അതേപോലെതന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നില്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *