കൊളസ്ട്രോൾ മാറ്റിയെടുക്കാനായി പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും യൂട്രസിന് മുഴ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതും ബ്രസ്റ്റിൽ മുഴ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

   
"

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം ഈ പറയുന്ന കണക്ഷൻസ് ഞാൻ പല വീടുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം കിടക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വേരിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മുടെ 80 ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഡീ ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ.

പക്ഷേ പല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ടെൻഷൻ കൂടുന്ന ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബോൺസ് വേദന വരുന്നു ഉറക്കം ക്ലിയറാകുന്നില്ല പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തൈറോയ്ഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും നോക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൈറോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവം പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതായത് തൈറോയ്ഡ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകളിൽ എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണവും പരിഹാരവും നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://www.youtube.com/watch?v=WMcBjXvsO_M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *