കഫക്കെട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

ഒരു ആസ്മരോഗതിയിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം പറയുകയാണ്. ഇതിന് അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതിനുള്ള 90% ആൾക്കാരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാരമ്പര്യമായി തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾക്കുണ്ട്.

   
"

അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ജനറേഷൻ ഇത് കുറച്ചു ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുകയുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 30 വയസ്സു ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ തുമ്മലും ജലദോഷവും അലർജിയും വരുന്നതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തഘട്ടമായ ചൊമല ശ്വാസംമുട്ടിലേക്ക് പോകാതെ പ്രിവന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം എൻറെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം ജനിട്ടിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭക്ഷണരീതിയാണ്.

നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ 99% നിങ്ങളുടെ ആസ്മായ പരിധിയിൽ ആക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അസ്മയുടെ ബേസിക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ളമേഷൻ ആണ് സൈനസൈറ്റിസ് ആയിക്കോട്ടെ ത്വക്ക് രോഗമായി എടുത്താലും അലർജി ആയാലും ഏതെടുത്താലും അടിസ്ഥാന ലീഷന്‍ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *