വെരിക്കോസ് വെയിനും പൈയിൽസും എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം

ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. അതേപോലെതന്നെ കാലിലെ രക്ത കുഴലുകളുടെ ചുരിച്ചിൽ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം രണ്ടും നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റേറിന് പറ്റിയ പെനാൽറ്റി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത് നാൽക്കാലികൾക്ക് ഇല്ല അതേപോലെതന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ല.

   
"

രണ്ടുകാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് രക്തയോടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖമാണ് ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മലദ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പെയിൻ ആയിരിക്കും.

ഈ മൂലക്കുരു എല്ലാ മൂലക്കുരുകൾക്കും പേൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻറെ ഒരു ബേസിക് നമ്മൾ മൂലക്കുരു ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് മലബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തള്ളി പുറത്തോട്ട് വരും.

അതിനുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടാകും അത് അതിനാണ് നമ്മുടെ മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ് എന്നു പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരം പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മലം തള്ളി വരുന്നതായിരിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *