ഈ മൂന്നു ലക്ഷണങ്ങൾ കാലിലെ രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക

പുരുഷന്മാർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടും മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായ ഒരു കഴിയുന്നവർക്ക് കാണുന്ന ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് കാലുകളിലെ രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞു പോവുക അത് അതിൻറെ പേരാണ് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൽ അടഞ്ഞറിയുന്നു അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിലെ രക്തകുഴകൾ അടയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാല് നല്ല വേദനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തം അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല.

   
"

എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കുറച്ചു ദൂരം നടക്കുമ്പോൾ കാലിന് മുട്ടിനു താഴെ നല്ല വേദന വരും. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നടത്തം നിർത്തി കഴിഞ്ഞ ആ വേദന മാറുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള വേഗം കുറയുകയും പിന്നീട് നടക്കാനേ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാവുകയും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് റസ്റ്റ് പൈയിൻ പറയുന്നത് വിട്ടുമാറാത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്രണങ്ങൾ വരും കുറെ മാസങ്ങൾക്കും ചെലപ്പോ ആഴ്ചകൾക്കും അതൊന്ന് മാറാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എത്തുന്നില്ല.

വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞു പോവും ആദ്യം കാണുന്നത് വിരലുകൾ കറുത്ത് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വരാറുണ്ട്. മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടു മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതും കാരണം ഈ പെർഫറിൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം ആർക്കാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *