ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് നാലുവർഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദമ്പതിമാർ ആണ് അവർ ഇന്നുവരെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം വജൈനാമസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ പല കപ്പിൾ ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകളുമായി കൊണ്ട് ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാം. വജൈനിമസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഇതുമൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന യോനിയിൽ നമ്മുടെ കാലിൻറെ ഭാഗത്തുള്ള മസിൽസ് ദൃഢമാവുകയും ചെയ്യുന്നപോലെ ആവാതിരിക്കുക. പല പല തരത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത് അനുയോജ്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്.

പലരും ഇതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കില്ല. പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നതല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഭയം മൂലം നമ്മുടെ തുടയുടെ ഭാഗത്തെ മസിലുകൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കല്യാണത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഭയം ആയിരിക്കാം അതുമാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നാണ് മാനസികമായ സമ്മർദം എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *