നിങ്ങൾക്ക് ശത്രു ദോഷത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാർഗം ഇതാ

നമുക്ക് എപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരുന്നവരെ പ്രശ്നമാണ് ശത്രു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശത്രുജനങ്ങളുടെ കണ്ണീറും പ്രാക്കും നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ദൃഷ്ടികൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പല അവരുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ടുതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

   
"

അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ എപ്പോഴും നമ്മളെ എങ്ങനെ തളർത്തണം എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും അതിന് അവരുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ടുള്ള തളർത്തൽ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അവരുടെ കണ്ണരിച്ചിൽ കൊണ്ടുള്ള തളർത്തലുകളും വളരെയധികം ആണ്. ഇത്തരക്കാരുടെ അനുഷപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു രക്ഷ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിലൂടെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും നമ്മളുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയും.

കൂടുതൽ ഊഷ്മളമായിട്ടും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ആവശ്യമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് കായം കായത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക കൂടാതെ ഒരു കറുത്ത തുണി 3 കാര്യം ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന സമയം ചെയ്യണം സ്ത്രീ ചെയ്യണം. പുരുഷൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയങ്ങളിൽ സമയം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ നാലിനും ആറിനും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അത് നിർബന്ധമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *