നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം

വാസ്തുപരമായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കാണ് വീടിൻറെ ഈശാനകോണ് അഥവാ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ട് ഈ ഒരു ദിക്ക് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉയർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊന്നും ഫലവത്താകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടങ്ങളും വിട്ടൊഴിയാത്ത രോഗ ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

   
"

എന്നുള്ളതാണ് അത്രയറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വീടിൻറെ ഒരു നിക്കാണ് ഈശാനകോണ് അഥവാ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ പല ജ്യോതിഷയും ജ്യോത്സ്യന്മാരെ പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചു വാങ്ങിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്.

പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂജയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാട് ഫലം കിട്ടാതെ വരികയാണ് ഉള്ളത് കാരണം എന്നു പറയുന്നത് വാസ്തു ദോഷം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റു പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വഴിപാടുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻറെ ഫലം ലഭിക്കാതെ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കോണാണ് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഈശാനകോണ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്കുകിഴക്ക മൂല എന്ന് പറയുന്നത്.

എട്ട് ദിക്കുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയുന്ന ഒരു ദിക്കാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സൂര്യരശ്മികൾ രാവിലെ ആദ്യം വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വടക്ക് കിഴക്ക്ലൂടെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *