നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അരിയും ഉപ്പും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കൂ സമ്പത്ത് വരും

നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരാജയങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിയാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരല്പം പച്ചരിയും ഒരല്പം കല്ലുപ്പും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഹാരമാർഗ്ഗം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് പലരും ഏറ്റെടുത്തു പറയാറുള്ളത്.

   
"

തിരുമേനി നല്ല വരുമാനമുണ്ട് നല്ല പൈസയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ചുരൂപ കയ്യിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പത്തു രൂപയുടെ ചെലവാണ് ഈ മാസം ശരിയാവും അടുത്തമാസം ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു രൂപ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നാ അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ചെലവ് വന്നു കയറി അതങ്ങ് ഇല്ലാതാകും ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നത്. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലരൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നില്ല.

വർഷങ്ങളായിട്ട് പൈസ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ ഇട്ട് വട്ടം കറക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കാറുള്ളത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്.ചെയ്യാനായിട്ട് പച്ചരിയും കല്ലുപ്പും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ആണ് പച്ചരിയും കല്ലുപ്പും ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളിലും മഹാലക്ഷ്മി വാസമുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *