നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസ് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തു നോക്കൂ

പല ആളുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ടോയ്ലറ്റ് പോണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെതന്നെ ശർദ്ദിക്കാൻ വരുകയും നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയും പുളിച്ചു ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പലപല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

   
"

ഇതിൻറെ കൂടെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഐപിഎസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇരട്ടബിൾ ഭയം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് അതിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.

എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നത് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മോഷം പോവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രെയിൻ യാത്ര മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ ആളുകളും എങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറിനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബ്ലൂട്ടൺ കണ്ടെയ്ന ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *