ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ

പറയാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർ പലപ്പോഴായിട്ട് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഡയറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫാറ്റിവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എസ്ഡിപി ലെവലുകൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്.

   
"

കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന നോക്കാം നമ്മുടെ പലപ്പോഴായിട്ട് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാനിങ്ങും രക്ത പരിശോധനയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ത പരിശോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ജി പി ലെവലിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കും.

സാധാരണയായി വയറിൻറെ സ്കാനിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. ഇത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൂടുകയും അത് കരളില് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/x-qNaVn83WM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *