മലബന്ധം മാറാനായി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ അടുത്ത് രോഗികളിലും പൈയിൽസ് ആവട്ടെ ഫിഷർ ആവട്ടെ സ്ത്രീകളിൽ ആകട്ടെ ശരിയായിട്ടില്ല നമ്മൾ ശോചനം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തൊക്കെ പഴം കഴിച്ചിട്ടും ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നില്ല കുറെ ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

   
"

കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻസ് പറയുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണരീതിയിലും നമ്മള് ജീവിതരീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ശോധന കിട്ടുവാനും അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ പോലെയാണ് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം.

അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ അത് പുറത്തു പോകാതിരുന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അത് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മുടെ വൻകുടലിലെ അല്ലെങ്കിലും മലാശയത്തിലൊക്കെ കെട്ടി കിടന്നാലും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ അവിടെ എത്താനും കാരണം ആണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *