നമുക്ക് വെള്ള.പോക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പോവാം

ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ധാരാളം ഡിസ്ചാർജ് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ക്ഷീണം ആൻഡ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുപോകുന്നു എന്തായിരിക്കും ഈ രോഗം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് വെള്ളപോക്കിന്റെ കൂടെ എല്ലിന് ശോഷണം വരുന്നു. അത് കാരണം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് ശരിയാണോ നോർമൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. സാധാരണയായി സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവത്തിന്.

   
"

ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസത്തിന് മുൻപേയും ആർത്തവ ശേഷവും ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെതന്നെ ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഇന്ന് ഒരു 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഡിസ്ചാർജ് കാണും. പിന്നെ അടുത്ത പീരിയഡ് മുമ്പേ നെക്സ്റ്റ് ആർത്തവത്തിന് മുമ്പേയുള്ള ചെറിയ വെസ്സും വോട്ട് ഇതെല്ലാം നോർമൽ വെള്ളപോക്ക് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ആർത്തവവിരാമം വരെ ഒരിക്കലും ആ ഏരിയ ഡ്രൈ ആയി ഇരിക്കില്ല.

നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പ് നോർമൽ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ആർത്തവ ശേഷം മിക്ക ദിവസവും ഉണ്ടാവുന്ന മഞ്ഞ നിറവും പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ചൊറിചൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം നീറ്റലും ചൊറിച്ചിലും ആണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്. ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്നത് ഒരു ആർത്തവ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുന്നത് നോർമൽ ആർത്തവത്തിന് ശേഷം ആണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *