ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന്റെതാണ്

ക്യാൻസർ ഒരാൾടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യജീവിതം അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് സ്ട്രോക്കാണ്.

   
"

പിന്നെ ക്യാൻസർ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറെ ആയുസ്സ് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലരുമാത്രം കൂടുതൽ നാള് ജീവിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കുറവാണ്. ഈ പറയുന്ന പല മനുഷ്യൻറെ അവസാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ ക്യാൻസർ വന്നു.

എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്യാൻസർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുന്ന രീതിയല്ല കാരണം ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്യാൻസർ സെൽഫിയാലും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലിന്റെ ഡിവിഷൻ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന കാരണം ഒരു സെല്ലിന് 50 ഡിവിഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ 25 ദിവസം വരെ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പോകും പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ശരീരം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *