ബിപി പ്രമേഹ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

തുടർച്ചയായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരുടെയൊന്നും കൂടി വരികയാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്ലഷർ കൊളസ്ട്രോള് വാദരോഗം പ്രമേഹം മുടങ്ങാതെ മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടിവരുന്നത്.ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാവും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും എങ്ങനെ സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ല.

   
"

പലപ്പോഴും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ 20 വയസ്സിനു മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് രോഗിയായി മാറുകയും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല ചെറിയ പ്രായങ്ങളിലും തന്നെ പിസിഒഡി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് എല്ലാവരും സഹജമായ കാര്യം പിന്നെ ചെറു പ്രായത്തിൽ ആണ് എങ്കിലും പ്രഷർ വേണ്ടി ആണെങ്കിലും ഒരു 50 വയസ്സ് 60 വയസ്സ് അതും സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമായി എന്നാലും കൊളസ്ട്രോൾ ഡൈജസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും.

പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക്കാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും നടത്തിക്കുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ഒരു യോഗത്തിന് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *