നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കുറയാനായി ഇനി ഒരു പഴം ഉൾപ്പെടുത്തി മാറ്റം തിരിച്ചറിയാം

പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ജനതയ്ക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ല. വളരെ ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ് കഴിക്കുന്നത് കാര്യമില്ല എല്ലാദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് ആയിരിക്കണം ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   
"

നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ എടുക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 20 ശതമാനം നമുക്ക് ഇഡലി ദോഷവും മാത്രം എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെ എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നു ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കേണ്ടത് സാമ്പാറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയി മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ചിലത് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രമാണമായും ഉൾപ്പെടുത്താനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും നെൽസും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യകരമായ ഗുണങ്ങൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *