നമ്മുടെ കരൾ ക്ലീനാവാനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്വാസകോശങ്ങൾ. ലെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ഏത് രോഗവും നമ്മുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെ ബാധിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവവും ശ്വാസകോശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ജലദോഷം ആയാലും കഫക്കെട്ടായി ഒക്കെ പിന്നീട് അത് അതിൻറെ മാക്സിമം ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങൾ ആണ്.

   
"

ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ് പൊലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള മലിനീകരണം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് പൊലൂഷൻ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശത്തിന് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം. മതി എന്ന് ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ അടച്ചിരിക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ മാസ്ക് ധരിച്ച് പുറത്തുപോകുന്നത് അധികം താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *