ഈ രണ്ട് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ലാതാക്കാം

നമ്മുടെ കാലിൻറെ അവിടെയുള്ള രക്തക്കുഴൽ എല്ലാം തന്നെ രക്തം കെട്ടിക്കിടന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലതരം കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മാറ്റാം എന്തെല്ലാം സിമ്പിള്‍ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടുതരത്തിലാണ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് ആട്ടറി എന്നും വെയിൻ എന്നും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്.

   
"

ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻ ഹൃദയത്തിലോട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ്. സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സഹായണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ സഹായണ്ട് അത് വരുന്ന ഒരു പ്രഷർ അതിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള രക്തം സഞ്ചരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരണം.

ആ ഒരു മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ രക്തം സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രക്തക്കുഴലിൽ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ഇത് കാരണം ഈ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ലൂസ് ആവുക ലാസ്റ്റ് സിറ്റി ഇല്ലാതാവുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവസാനം വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നതിലേക്കും മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അധികമായി നമ്മൾ ഷുഗർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിഫൈ ഐറ്റംസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ എല്ലാം.

തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു രക്തക്കുഴലിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അതിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അതുകാരണം ഈ ഒരു രക്തം കെട്ടിക്കിടുകയും ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *