ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കൂ വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാറ്റിയെടുക്കാം

വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കണ്ട്രോളിൽ വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് തടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നതായി നമുക്ക് ചില സമയത്ത് കാണാനായി സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്ത കുഴലുകളാണുള്ളത്.

   
"

ഒന്ന് ആർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ രക്തം നമ്മുടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം അവിടെനിന്ന് തിരിച്ചു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എത്തിക്കുകയാണ്. വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് വരാനായിട്ട് മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഈ വേനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറയുമ്പോഴാണ്.

രക്തം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ രക്തം തിരിച്ചുപോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുക അവിടെത്തന്നെ കെട്ടിക്കി സാധ്യത ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി അതായത് തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വാൽവുകൾ അതിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്.ഈ വാൽവ് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് തിരികെ താഴേക്ക് തന്നെ കാലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു എത്തുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/yE37z2BHpqc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *