നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ

ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ചില പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന സിംറ്റംസ് എന്നു പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിനാണ് ഒരുപാട് നേരം നിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഭയങ്കര തരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ഇത്തരം വേദന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ അത് ശരിയാക്കാം എന്ന് ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെയിനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാടിയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ നാടിയാണ് ഇതിനുവരുന്ന വേദനയാണ് പൊതുവേ ഷിയാറ്റിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

   
"

ഈ വേദന പ്രായ ഭേദ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആർക്കും വരാം എപ്പോഴും വരാം എന്നാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന സ്ത്രീകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഗർഭകാല സമയത്താണ് കൂടുതൽ കാണുക പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും അതുപോലെ ഇത് ചില സമയത്ത് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതോ മരവിപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പിൻഭാഗം തുടങ്ങി തുടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ഈ വേദന കടന്നുവന്ന് നമ്മുടെ കാഫ് മസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്.

എന്താണ് വേദന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പ്രധാന പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിൽ കറുക്കൽ തള്ളിവന്ന് മേലെ വരുത്തുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഈ വേദന കാണാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിരി ഫോമി സിൻഡ്രോം എന്നുപറഞ്ഞ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന നാഡീയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *