നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറന്തള്ളാം എന്ന് നോക്കാം

നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ട്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിയാറ്റിന് നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡെവലപ്മെന്റിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ക്രിയാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റും ആണ്. നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ വിഘടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നു.

   
"

നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രിയാറ്റിൻ ഇന്ത്യ അളവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പലരും പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റിനും കൂടെ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് കിട്നി ആണ്.ഈ സമയത്ത് കിഡ്നിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് എന്നും.

ഈ മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടതിന് പകരം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവുകൾ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാലും ഗ്ലാമര്‍ ലെസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിപ്പയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ യൂറിനിലൂടെ നമ്മുടെ വേശ്യപ്രവർത്തനം തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://youtu.be/BJT9zpnqkIk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *