ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ തടയാൻ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനുശേഷം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക

വളരെ ഇംപോർട്ടൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പൂർണമായോ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും മതം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

   
"

എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് ഇൻറർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ഇന്റർമിറ്റെന്‍റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്റർമിറ്റെന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നത്.

ഇത് വളരെക്കാലം മുമ്പ് തന്നെ പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തെറാപ്പികൾ മൊഡാലിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ കൂടി 2016ൽ നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയതോടുകൂടിയാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീം സെല്ലുകൾ സ്വന്തമായി വേസ്റ്റ് അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു.വിഴുങ്ങുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ആ കോശങ്ങളെ പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *