നിങ്ങളുടെ കാൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാദിവസവും എത്രയോ അധികം വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ നീക്കുവാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായിട്ടും നീക്കുവാനും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവം വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരുതരം.

   
"

വളരെ ഇംപോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് ഈ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 200 ഓളം ലിറ്റർ രക്തം അതിനുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓർഗൻ ആണ് ഈ ഒരു കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വേസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ബാലൻസ് പലതരം ഹോർമോൺസുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തിനുള്ളത്.

വരുന്ന പലതരം ഡിസീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കാരണം വരുന്ന രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണരീതികൾ ആണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവയവം നമ്മൾ ഒരു ക്രിയാറ്റിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ക്രിയാറ്റിൻ അധികമാണ്.

എന്ന് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം പലപ്പോഴും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അധികമായിട്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *