നിങ്ങളുടെ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് ഇനി മരുന്നില്ലാതെ ചികിത്സ നേടാം

കാൽമുട്ടിന് വരുന്ന തേയ്മാനം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഏകദേശം ഒരു 80% ത്തോളം ആളുകളുടെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് തേയ്മാനത്തിന്റെ പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. 30% ത്തോളം ആളുകളാണ് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്ധിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭാരം താങ്ങുന്ന സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോയിൻറ് തന്നെയാണ്.

   
"

സന്ധിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് എല്ലുകളെയും ചുറ്റികൊണ്ട് ഒരു സൈനോവിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ സൈനോവിൽ മെമ്പറെയിൽ നിന്നും സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സന്ധിയിലുള്ള ബോർഡിൻറെ കവറിങ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലർ കാട്ടിലെ എന്നു പറയുന്ന തിന്നായിട്ടുള്ള പക്ഷേ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറി കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ധിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തേയ്മാനമാണ് പറയുന്നത്.

ന്യൂബോൺ അതായത് അവിടെ എല്ല് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ഇത് നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പിനെയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് തികച്ചും മെനോപോസിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം അതായത് ഈസ്ട്രജന്റെ എമൗണ്ട് താഴ്ന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *