യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്

പ്രശ്നമാണ് യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന കാരണം പല ജോയിൻറ്കളിലും വേദനയുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് അമിതമായി നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പോലും വിരലുകൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളുടെ വേദന വരുന്നത് ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി എന്തൊക്കെയാണ്.

   
"

മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറിച്ചാണ്. കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അതൊരു വിഷപദാർത്ഥം ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു ആന്റിഓക്സിഡൻറ് ആണ്.

നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് മൂലമാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പക്ഷേ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു നോർമൽ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ ഒരു 6.5 വരെയുള്ളത് മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *