നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളും മാറ്റാനായി ഒരേ ഒരു വഴി

ഇന്ന് ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പുള്ളത്. എന്താണ് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് നിറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബോഡി ഫാറ്റ് നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടോ നോക്കാം. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിന്റയിൻ ചെയ്യാൻ ഹോർമോണിന്റെ ബാലൻസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

   
"

നമ്മുടെ മസിൽസിലും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരി പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂവില് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാറ്റാണ് നമുക്ക് എനർജി ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാറ്റ് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അമിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും പലഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് തടിപ്പുകൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

ലക്ഷണങ്ങളും അതേപോലെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡിമാസ് എത്രയുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബോർഡിലെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബിഎംഎ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എത്ര എത്ര കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ബി എം എ കൊണ്ട് പൂർണമായും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൊഴുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *