ഇറച്ചിയും കോഴിമുട്ടയും കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ശരീരം തടി കൂടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം

നമ്മുടെ ശരീരം എന്തൊരു അട്വേഴ്സിറ്റി വന്നാലും ഒരു കെട്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ബാലൻസിന് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വർക്കിങ്ങിന് ബാധിക്കുന്ന വല്ലതും ഒരു ബാക്ടീരിയ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പുറന്തള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തം ബോഡി തന്നെ പലതരം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

   
"

പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ തണുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ തണുപ്പാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തണുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ശരിക്കും അതൊരു മരുന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല.

നമ്മളുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു കാര്യമോ അല്ല. എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം അത് അന്നജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലും കഴിച്ചതിനുശേഷം രക്തത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രക്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *