നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ഗ്യാസ് ആസിഡിറ്റി വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

ആമാശയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കുറെ കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അൾസറിലും ക്യാൻസറിലും ഒക്കെ എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും എന്തൊക്കെ ചികിത്സകൾ എടുത്താലും 10% ത്തിൽ താഴെ രോഗികൾ മാത്രമേ അഞ്ചുവർഷം വരെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഗ്യാസും പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ.

   
"

തന്നെ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും ക്യാൻസറിൽ എത്തുന്നത് തടയാൻ ആകും.വയർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായയിൽ ചവച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ബാക്ടീരിയകളും വൈറസിനെ എല്ലാം കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

തന്നെ അതെല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മ്യൂക്കേഷൻ പോലത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നൽകപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക. ആമാശയത്തിനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *