നിങ്ങളുടെ ശരീരവേദനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതുമാത്രമാണ്

ജോയിൻ കംപ്ലൈന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമാകെ വേദന കുറച്ചുകാലം മെഡിസിൻ കഴിച്ചു അത് മാറി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴു വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വേദനകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ടെസ്റ്റുകളിലും എക്സറെ സ്കാനിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവർക്ക് ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയില്ല.

   
"

ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഫൈബ്രോമയോളജി എന്ന് പറയും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പല ആളുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്നറിയില്ല ആദ്യം തന്നെ വേദനക്കുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കും അത് അവർക്ക് മാറും വീണ്ടും ഒരു മാസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവര് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴുത്തിന് വേദന.

അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഒന്നിൽ ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാത്ത പോലെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ അവർക്ക് വേദനക്കുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാറും പക്ഷെ അവര് വീണ്ടും വരും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *