നിങ്ങളുടെ ബീ പി നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

30 വർഷം ഒരു 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കണ്ടിരുന്ന പല അസുഖങ്ങളും അതിലെ കൂടുതലും ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പ്രധാനമായും ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ശരി 15 18 20 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പേപ്പറിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടി കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു 20 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് മൂലം മരിച്ചു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ തന്നെയാണ്.

   
"

ലോകത്തിലെ ഏകദേശം ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ 30% ത്തോളം പേരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന അസുഖമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും അഥവാ ചെറിയ രീതിയിൽ ഭയപെട്ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തികൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ കുറച്ചു വരുത്തുകയും.

നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു 30 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പ്രായമായവർക്ക് ഉള്ള ഒരു അസുഖമല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ധാരാളമായി ഒരു ടെൻഷൻ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലതരം കൊണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *