ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറ്റാം

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും നല്ല ഒരു പരിധിവരെ ബലം കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ തലമുടി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മുടിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടുതരത്തിലാണ് ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ മുടിയുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു വില്ലസ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേയുള്ള.

   
"

സ്റ്റേജിലുള്ള ഹെയർ കട്ടിയും നമ്മുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലും തലയിലുമെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന മുടിയാണ് ഇതിന് ശരി നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചലിലെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് മുടിയുടെ ഘടന ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടു താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ന് റൂട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഡെർമിസ് എന്ന ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഈ മുടി വളരുന്നത്.

എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് ഇനി ചർമ്മത്തിനു മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുടിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്ട്രക്ച്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നു ഫേസ് ആണ് പ്രധാനമായും അത് ഗ്രോത്ത് മുതൽ ഫോൺ വരെ നടക്കുന്നത്. തിലോജൻ കാറ്റഗൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് മൂന്നിനും ഓരോരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *