രാത്രി നിർബന്ധമായും കഴിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ

ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്ന് പ്രോസസ്സ് അല്ലാത്തത് പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഉള്ളത് മഞ്ഞക്കളറിലെ ഗുളിക ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ബ്രൗൺ കളറിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള ക്യാപ്സൂളുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോയിനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക്.

   
"

മുമ്പ് തന്നെ യൂറോപ്യൻസിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വൈറ്റമിൻ അഭാവം മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടുതൽ ആളുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ അടുത്തകാലത്താണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി പി ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ കൂടിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ഒരു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കണ്ണിൻറെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ പല കുട്ടികളിലും വൈറ്റമിൻ കുറഞ്ഞ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച ശക്തി കുറയാറുണ്ട്. പലയാളുകളും തിമിരം ഗ്ലൂക്കോമ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *