ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് തടി കൂട്ടാൻ നോക്കൂ

എപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും വീഡിയോകളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. എക്സ്ട്രാ കഴിക്കാറുണ്ട് മുട്ട കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ചോറ് ചില ആളുകൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ കഴിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതൊന്നും കാണാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും.ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ.

   
"

നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിന്റെ കേടുപാടുണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യം എന്നു പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു റീസണിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ് ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനമ്മ അങ്ങനെയാണോ പാരമ്പര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ കൺഫോം ചെയ്യണം.

ഒരു 10% കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പാരമ്പര്യം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണം വെക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി പിസിഒഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പിസി കൂടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഒട്ടും കൂടാത്ത ആളുകളുമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *