ഷുഗർ പ്രഷർ തുടങ്ങിയ പല രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഇതാണ്

നടപ്പ് ഒരു നല്ല വ്യായാമമാണ് നടപ്പിൽ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയാം അത് പട്ടിക്കും നമുക്കും ഒരുപോലെ എക്സർസൈസും ആണ് മാനസിക ഉല്ലാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പുതിയ അറിവായിരിക്കും നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലും മരണമാണ് എന്ന് ചില വീടുകൾ പോലും ഉണ്ടത്രേ നടപ്പാ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഡോഗ്സിന് പോലും.

   
"

ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് കുറച്ച് പോലീസ് ഡോഗ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവന്മാരെയും കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കീപ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെല്ലാം വേണം നോക്കാം. ഒരു എക്സസൈസ് നല്ല എക്സസൈസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം.

നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും നല്ലപോലെ എൻറർടൈം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു കാഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി ആക്ടിവിറ്റിയാൽ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 25 വരെ എങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യൂസ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നടത്തം നല്ല വേഗത്തിൽ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് ഈ പറയുന്ന ആക്കാൻ പറ്റും ഈ ചാട്ടം ആണെങ്കിലും ഓട്ടം ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാൽക്കാലികള് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പരിണാമം സംഭവിച്ച ഇരുകാലികളായി മാറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നടപ്പിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *