നിങ്ങളുടെ തടി പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാനായി രാത്രി ചെയ്യേണ്ടത്

ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. ആളുകളിലും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് കൃത്യമല്ലാത്ത കൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ വ്യായാമ കുറവുകൾ കൊണ്ടും അമിതമായ ആഹാരം തന്നെയാണ് നിന്നെ കാരണങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കാരണമായി പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തടിയുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ.

   
"

കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അമിതവണ്ണം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഹോർസി ഓടി മുതലായ ഹോർമോണസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവുന്ന അമിതവണ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് വിഷാദരോഗങ്ങൾ ഇതിൻറെ ഭാഗമായിട്ടും.

അമിതവണ്ണം കണ്ടു വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഓ ബി സി റ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും.ബി എം ഐ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി അയാൾക്ക് അമിതമായി നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കും. ഇത് ഒരാളുടെ 25 മുകളിലാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ശാസ്ത്രീയ പരമായി ഇത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *