ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറ്റാം

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന ഹോർമോണന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്താലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പല ഹോർമോണുകളും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലർക്ക് മുഖത്തെ രോമ വളർച്ച കണ്ട് വരാറുണ്ട് വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വരാറുണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റൊന്ന് ഫൈബ്രോയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് പി സി ഓ ഡീ സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പ്രധാനകാരണം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം സാധാരണ വാക്കുക.

സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ തലയിലേക്ക് വരിക പ്രമേഹരോഗം മാത്രമാണ് അവസ്ഥ ഈ പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴികളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ഫാക്ട് കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.https://youtu.be/aCHMAXxCVZg

Leave a Comment