തടി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ഇത്

എന്തൊരു അട്വാസി ഒരു കെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ബാലൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അതിന്റെ നോർമൽ വർക്കിങ്ങിന് ബാധിക്കുന്ന വല്ലതും ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പുറന്തള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വന്തം ബോഡി തന്നെ പലതരം കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ആ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ പോലീസുകാരൻ അതേപോലെതന്നെ തണുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ തണുപ്പാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടും ശരീരത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പലതരത്തിലാണ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസുലിൻ.

എന്താണ് ശരിക്കും അതൊരു മരുന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പുറത്തുനിന്നും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യമോ അല്ല എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *