ഇനി മൂത്രത്തിലൂടെ എവിടെ യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളാം

നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോയിൻറ് പെയിൻ ഉണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് യൂറിക്കാസിഡ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിൻ ജോയിൻസൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര നീർക്കെട്ട് പോലെയുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ എനിക്ക് വേദന മാറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വേദന മാറാത്തത് കുറയാത്തത് നോക്കാം പല ആളുകളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ്.

ഈ ഒരു ചിക്കൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടനെ ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് വരുന്നത് മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂറിക്കാസിഡ് നോർമൽ ആകും എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകാലം മെഡിസിൻ എടുക്കും പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും വേദന ആരും കുറച്ചുകാലം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല വീണ്ടും ആ വേദന തിരിച്ചുവരുന്നു.നമുക്കറിയാം യൂറിൻ എന്നതിൻറെ മെറ്റബോളിസം ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം വരുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്.

ഈ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത് പുറന്തള്ളുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് കിഡ്നിയിൽ വച്ചിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോണുകൾ ഉള്ളവർക്ക് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് 70% കിഡ്നിയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 30% മാത്രം നമ്മുടെ വൻ കുടലുകളിലൂടെ നടന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളാറുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈയൊരു യൂറിക്കാസിഡ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് നോക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *